fbpx

Privacybeleid

Anoniem bladeren door webpagina’s.

De website verkrijgt en bewaart alleen de volgende informatie over de bezoekers van onze website:

De domeinnaam van de provider (PSI) en / of het IP-adres die hen toegang tot het netwerk geeft. Op deze manier kunnen we statistieken verzamelen over de landen en servers die ons web vaker bezoeken.
De datum en tijd van toegang tot onze website. Dit stelt ons in staat om de uren van de meeste instroom te achterhalen en de nodige aanpassingen door te voeren om verzadigingsproblemen tijdens onze spitsuren te voorkomen.
Het internetadres van waaruit de link naar onze website leidt. Dankzij deze gegevens kunnen we de effectiviteit kennen van de verschillende banners en links die naar onze server verwijzen, om die te verbeteren die betere resultaten bieden.
Het aantal dagelijkse bezoekers aan elke sectie. Hierdoor kunnen we de meest succesvolle gebieden kennen en de inhoud ervan verhogen en verbeteren, zodat gebruikers een bevredigender resultaat behalen.
De verkregen informatie is volledig anoniem en kan in geen geval worden geassocieerd met een specifieke en geïdentificeerde gebruiker.

Navigatie met cookies

De pagina van onze website maakt gebruik van cookies, kleine gegevensbestanden die op de computer van de gebruiker worden gegenereerd en waarmee wij de volgende informatie kunnen verkrijgen:

De datum en tijd van de laatste keer dat de gebruiker onze website heeft bezocht.
Beveiligingselementen die ingrijpen bij de controle van toegang tot gebieden waarvoor beperkingen gelden.
De gebruiker heeft de mogelijkheid om het genereren van cookies te voorkomen door de overeenkomstige optie in zijn browserprogramma te selecteren. Het bedrijf waarschuwt echter dat de deactivering van hetzelfde de goede werking van de pagina kan verhinderen.

Naleving van organieke wet nr. 15/1999 inzake bescherming van persoonsgegevens.

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming en diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel aanvaardt de gebruiker dat de persoonlijke gegevens die zijn verstrekt op het moment van boeking, worden opgenomen in bestanden die eigendom zijn van het bedrijf. EIGENAAR, om de levering van de gevraagde diensten te vergemakkelijken, voor de correcte identificatie van gebruikers die gepersonaliseerde diensten vragen in “campingarenablanca.com”, voor het uitvoeren van statistische studies van tevredenheid van de klanten die reserveringen hebben geformuleerd in “campingarenablanca.com” “waarmee u verbeteringen in de geleverde services kunt opnemen, voor het beheer van elementaire beheertaken, en om u, per e-mail of op enige andere manier, op de hoogte te houden van nieuws en services met betrekking tot CAMPING ARENA BLANCA.

DE EIGENAAR verbindt zich ertoe te voldoen aan zijn verplichting tot geheimhouding van persoonlijke gegevens en zijn plicht om ze vertrouwelijk te behandelen, en neemt voor deze doeleinden de technische, organisatorische en veiligheidsmaatregelen die nodig zijn om hun wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet inzake de bescherming van persoonsgegevens en andere toepasselijke wetgeving.

Elke geregistreerde gebruiker kan op elk moment gebruik maken van het recht op toegang, rectificatie en, in voorkomend geval, annulering van zijn persoonlijke gegevens, op schriftelijk verzoek gericht aan CAMPING ARENA BLANCA – CAMPING ARENA BLANCA S.A. (Vak van MARKETING). Av. Dr. Severo Ochoa, 44, 03503 of een e-mail schrijven naar info@campingarenablanca.com die in het onderwerp / onderwerp de woorden “wijziging / annulering van persoonlijke gegevens” aangeeft.